خوش آمدید — امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۰۰:۴۵
لارستان
امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
27°
42°
26°
فردا ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
41°
26°
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
40°
26°
۱۲ خرداد ۱۳۹۶
39°
23°
۱۳ خرداد ۱۳۹۶
38°
22°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 326 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي سه شنبه 08:40 2017-05-30 08:40:00
العربيه 217 شارجه طبق برنامه A320 ورودی خارجي سه شنبه 11:00 2017-05-30 11:00:00
فلای دبی 267 دبي طبق برنامه B732 ورودی خارجي سه شنبه 11:50 2017-05-30 11:50:00
ايران اير 674 کويت طبق برنامه MD82 ورودی خارجي سه شنبه 13:35 2017-05-30 13:35:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 675 کويت پذيرش مسافر در ميز (2,3)- MD82 خروجي خارجي سه شنبه 09:40 2017-05-30 09:40:00
العربيه 218 شارجه طبق برنامه A320 خروجي خارجي سه شنبه 11:40 2017-05-30 11:40:00
فلای دبی 268 دبي طبق برنامه B734 خروجي خارجي سه شنبه 12:50 2017-05-30 12:50:00
ايران اير 327 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي سه شنبه 14:30 2017-05-30 14:30:00
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
اولتیماتوم باقریان به پیمانکارترمینال جدید فرودگاه لارستان وتاکید بربهره برداری ازآن درموعد مقرر
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
بازدید باقریان عضوهئیت مدیره ومعاونت عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها وناوبری هوای ایران ازبخشهای مختلف فرودگاه لارستان
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
طی مراسمی باحضورمهندس عروجی مشاورمدیرکل امورمالی ودرآمد شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران ، مهندس پاشا معاون اداری وپشتیبان و مهندس موسوی عامل ذیحساب اداره کل فرودگاههای استان مازندران وجمعی ازمسئولین فرودگاهی اداره کل فرودگاه لارستان ، مهندس بیات کارشناس درآمد فرودگاهی اداره کل فرودگاههای استان مازندران بعنوان عامل ذیحساب اداره کل فرودگاه لارستان معرفی شد . دراین مراسم که جمعی ازمسئولین فرودگاهی فرودگاه لارستان نیزحضورداشتند ازطرف مهندس صولتی مدیرکل این فرودگاه از زحمات ارزنده 11 ساله مهندس مشکوری درسمت ریاست اداره عمومی و عامل ذیحساب اداره کل فرودگاه لارستان تقدیروقدردانی بعمل آمد .
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
شروع عملیات بی وقفه ترمیم وبهسازی تنها تاکسی وی ورودی به اپرون فرودگاه لارستان بدون هیچ گونه خللی درانجام عملیات پروازی