ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:45

ایران ایرIRA326

تهران

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۲۹ دی ۱۳۹۷

رتبه پنجم پروازهاي خارجي کشوربه فرودگاه بين المللي لارستان رسيد

براساس آخرين آمارمنتشرشده ازسوي معاونت برنامه ريزي ، نظارت واموراقتصادي شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران درآذرماه 97 فرودگاه بين المللي آيت اللهي لارستان در پروازهاي بين المللي پس ازفرودگاههاي امام ، مشهد ، شيرازواصفهان درجايگاه پنجم فرودگاههاي کشور قرار گرفت .
۲۳ دی ۱۳۹۷

نخستين پرواز مستقيم تهران- لار- تهران برقرار شد

مديرکل فرودگاه لارستان از برقراري نخستين پرواز هفتگي تهران- لار- تهران توسط شرکت هواپيمايي کيش اير خبر داد
۱۵ دی ۱۳۹۷

افزايش پروازمسيرتهران – لار – تهران ازفرودگاه لارستان

با پيگيري هاي دکتر جعفرپور نماينده مردم لارستان ، خنج و گراش در مجلس شوراي اسلامي ومهندس صولتي مديرکل فرودگاه لارستان
۹ دی ۱۳۹۷

غربالگري سلامت کارکنان فرودگاه لارستان

غربالگري سلامت کارکنان فرودگاه لارستان باهماهنگي اينفرودگاه انجام شد.