ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

14:30

217

شارجه

طبق برنامه

08:55

3758

تهران

نشست(09:06)

12:50

6549

دبي

طبق برنامه

09:00

326

تهران

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۱۶ مرداد ۱۳۹۶

جلسه مديرکل فرودگاه لارستان باکارکنان اداره ايمني وهدايت زميني هواپيما

جلسه  مهندس صولتی مديرکل فرودگاه لارستان باکارکنان اداره ايمني وهدايت زميني هواپيما در راستای بررسی مسائل موجود.
۹ مرداد ۱۳۹۶

برگزاري جلسه کميته تسهيلات فرودگاه لارستان

برگزاری جلسه کمیته تسهیلات باحضور روئسای ادارات وارگانهای مستقردرفرودگاه در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافرین گرامی
۷ مرداد ۱۳۹۶

جلسه پيش مميزي دريافت گواهينامه استانداردهاي فرودگاهي براي فرودگاه لارستان

جلسه پيش مميزي دريافت گواهينامه استانداردهاي فرودگاهي براي فرودگاه لارستان باحضورکارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری وشرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران
۲۴ تير ۱۳۹۶

بانوان شاغل فرودگاه لارستان درمسابقات دارت شركت كردند

در راستاي گراميداشت و اجراي برنامه هاي هفته عفاف و حجاب يكدوره مسابقه دارت ويژه بانوان شاغل در فرودگاه لارستان در اينفرودگاه برگزار شد