مسيرهاي پروازي مسيرهاي پروازي

مسيرهاي پروازي (فرودگاه لارستان)

اسامی مقاصد پروازها از مبدا فرودگاه بین المللی آیت الله آیت اللهی لارستان بدین شرح میباشد:

اسامی مقاصد داخلی :
تهران ؛ شیراز


اسامی مقاصد خارجی :
دبی ، دوحه ، شارجه ، کویت