اشیاء گمشده اشیاء گمشده

اشیاء گم شده:

در مورد پیگیری اشیاء گمشده مسافرین محترم می توانند:

در صورت گم کردن اشیاء درسالن هاي پروازي و يا محوطه فرودگاه به دفتر نیروی انتظامی مستقر در سالن مراجعه و يا با شماره تماس52268605-071 داخلی 2120-2121(مدیریت ترمینال) تماس حاصل نمايند.

 در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما جا مانده باشند به دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذكر است مدارك شناسايي و هويتي مانند كارت ملي از طريق پست ارسال مي شود.

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص  با مدیریت ترمینال با شماره تلفن07152268605 داخلی2120-2121 تماس حاصل فرمایيد.