اشیاء گمشده اشیاء گمشده

اشیاء گمشده

در مورد پیگیری اشیاء گمشده مسافرین محترم می توانند:

در صورت گم کردن اشیاء درسالن هاي پروازي و يا محوطه فرودگاه به دفتر نیروی انتظامی مستقر در سالن مراجعه و يا با شماره تماس 07152340900 تماس حاصل نمايند.

 در صورتی که اشیاء در داخل هواپیما جا مانده باشند به دفتر شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذكر است مدارك شناسايي و هويتي مانند كارت ملي از طريق پست ارسال مي شود.

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و هرگونه راهنمایی در این خصوص  با مدیریت ترمینال با شماره تلفن07152338420 تماس حاصل فرمایيد.