نمایش محتوا نمایش محتوا

 

  

لیست اجناس هایپر مارکت

 

مغز بادام زمین

2000 تومان

زعفران

15000 تومان

آب معدنی

1500 تومان

عروسک

20000 تومان

نان فسایی

15000 تومان

آب پرتقال

3000 تومان

شربت انجیر

15000 تومان

گلیم

600000 تومان

کیف سنتی

60000 تومان

خاویارآستارا

450000 تومان

 

 

لیست اجناس هایپر مارکت

ساعت خاتم سایز50

250000 تومان

ساعت خاتم سایز40

200000 تومان

تخته نرد خاتم سایز 50

1000000 تومان

تخته نرد خاتم سایز40

800000 تومان

جعبه تمام خاتم

250000 تومان

جعبه یک رو خاتم

150000 تومان

عرقیات

15000 تومان

حلوا مسقطی

15000 تومان

بوم بوم (انرژی زا)

7000 تومان

ردبول

15000 تومان

چیپس

2000 تومان