نمایش محتوا نمایش محتوا

غرفه صنایع دستی

 

قیمت اجناس

گلدان سالونگ                                               80000  تومان

چراغ گرد سوزکوچک( جفت)                            38000  تومان

چراغ گرد سوزبزرگ(جفت)                               80000  تومان

گلاب پاش – بشقاب مشبک لعاب                        650000  تومان

بشقاب مینا کاری بزرگ                                    120000  تومان

بشقاب مینا کاری کوچک                                     95000  تومان

ست هفت سین مینا کاری                                   140000  تومان

جعبه خیاطی (نخ،سوزن،قیچی)                               45000  تومان

جاقرآنی خاتم                                                     98000  تومان

گلیم پادری                                                       100000  تومان

جادستمالی جاجیم                                               100000  تومان

هفت سین سفالی                                                   60000  تومان

گلدان سفالی چهارگوش                                          28000  تومان

شمعدان توپی سفالی                                               28000  تومان

سورمه دان                                                         6000  تومان