نمایش محتوا نمایش محتوا

شعب بانک

باجه بانک ملی در سالن ترمینال2 قرار دارد . ارئه دهنده کلیه  خدمات عوارض مسافری و اقدامات بانکی مراجعین محترم.

جهت رفاه حال مسافرین و صرفه جویی در وقت و  تسریع در روند اجرای اقدامات شخص،2 باجه الکترونیکی بانک ملی امکان پرداخت عوارض مسافری و اقدامات بانکی بصورت الکترونیکی نیز فراهم نموده  است.

عابر بانک پاسارگاد نیز در ترمینال 2 در حال سرویس دهی به مراجعه کنندگان محترم می باشد.

 شماره تلفن  تماس بانك ملي مستقر در ترمینال دو :07152268568مي باشد.