نمایش محتوا نمایش محتوا

ايام هفته

ايرلاين

شماره پرواز

ورود از

زمان ورود

شماره پرواز

خروج به

زمان خروج

نوع هواپيما

توضیحات

شنبه

فلای دبی

267

دبي

12:05

268

دبي

12:50

B738

 

ایران ایر

326

تهران

21:45

327

تهران

22:25

F100

 

یکشنبه

ایران ایر

689

دبي

10:55

688

دبی

13:25

A319

 

دو شنبه

ایران ایر

326

تهران

08:25

327

تهران

09:45

F100

 

ایران ایر

3525

دبی

19:25

3524

دبی

20:10

ATR72

 

سه شنبه

ايران اير

689

دبی

10:55

688

دبی

11:40

A319

 

قشم ایر

2203

دبي

13:10

2202

دبي

14:10

A320

 

فلای دبی

267

دبی

15:05

268

دبی

15:50

B738

 

ایران ایر

674

کویت

21:15

675

کویت

22:20

A320

 

چهار شنبه

ايران اير

326

تهران

07:55

327

تهران

08:40

F100

 

پنجشنبه

ایران ایر

684

دوحه

12:40

685

دوحه

13:40

A319

 

جمعه

قشم ایر

2203

دبي

13:10

2203

دبی

14:10

A320