نمایش محتوا نمایش محتوا

ايام هفته

ايرلاين

شماره پرواز

ورود از

زمان ورود

شماره پرواز

خروج به

زمان خروج

نوع هواپيما

توضیحات

شنبه

فلای دبی

267

دبي

10:50

268

دبي

11:50

B738

 

یکشنبه

ايران اير

326

تهران

08:55

688

دبي

09:35

A320

 

ایران ایر

689

دبي

13:15

327

تهران

14:05

A320

 

دو شنبه

قشم ایر

2203

دبی

11:55

2202

دبی

12:55

A320

 

سه شنبه

ايران اير

326

تهران

07:45

685

دوحه

08:50

A320

 

فلای دبی

267

دبي

10:50

268

دبي

11:50

B738

 

قشم ایر

2203

دبی

11:55

2202

دبی

12:55

A320

 

ایران ایر

684

دوحه

12:15

327

تهران

13:25

A320

 

چهار شنبه

ايران اير

326

تهران

08:00

688

دبي

08:45

A320

 

ایران ایر

689

دبي

12:25

327

تهران

13:15

A320

 

جمعه

ايران اير

326

تهران

08:00

675

کویت

08:45

A320

 

قشم ایر

1300

تهران

08:00

1301

تهران

09:00

RJ1H

 

قشم ایر

2203

دبی

11:55

2203

دبی

12:55

A320

 

ایران ایر

674

کویت

12:45

327

تهران

13:35

A320