نمایش محتوا نمایش محتوا

 

برنامه پروازي هفتگي اداره کل فرودگاه آيت اله آيت الهي لارستان                                                                        

ايام هفته

ايرلاين

شماره پرواز

ورود از

زمان ورود

شماره پرواز

خروج به

زمان خروج

نوع هواپيما

شنبه

کیش ایر

7017

تهران

09:00

7016

تهران

09:45

F100

فلای دبی

267

دبي

11:15

268

دبي

12:15

B738

ایر عربیا

211

شارجه

13:30

212

شارجه

14:10

A 320

يك شنبه

ایر عربیا

211

شارجه

13:30

212

شارجه

14:10

A 320

دوشنبه

ايران اير

326

تهران

07:45

685

دوحه

08:35

A 320

کیش ایر

6011

دبی

12:00

6010

دبی

13:00

MD82

ايران اير

684

دوحه

12:00

327

تهران

12:50

A 320

سه شنبه

ايران اير

326

تهران

07:45

675

كويت

08:35

A 320

ایر عربیا

211

شارجه

10:00

212

شارجه

10:40

A 320

فلای دبی

267

دبي

11:15

268

دبي

12:15

B738

ايران اير

674

كويت

12:40

327

تهران

13:30

A 320

پنج شنبه

ايران اير

326

تهران

08:55

675

كويت

09:45

A 320

فلای دبی

267

دبي

11:15

268

دبي

12:15

B738

ایر عربیا

211

شارجه

13:30

212

شارجه

14:10

A 320

جمعه

ایر عربیا

211

شارجه

10:00

212

شارجه

10:40

A 320

کیش ایر

6011

دبی

18:00

6010

دبی

19:30

MD82