نمایش محتوا نمایش محتوا

 

برنامه پروازي هفتگي اداره کل فرودگاه آيت اله آيت الهي لارستان                                                                                   

ايام هفته

ايرلاين

شماره پرواز

ورود از

زمان ورود

شماره پرواز

خروج به

زمان خروج

نوع هواپيما

شنبه

فلای دبی

267

دبي

12:15

268

دبي

13:15

B738

ایر عربیا

217

شارجه

14:30

218

شارجه

15:10

A 320

يك شنبه

ایر عربیا

217

شارجه

14:30

218

شارجه

15:10

A 320

دوشنبه

ايران اير

326

تهران

07:20

685

دوحه

08:15

A 320

ايران اير

684

دوحه

11:35

327

تهران

12:20

A 320

کیش ایر

6011

دبی

12:30

6010

دبی

14:00

MD82

سه شنبه

ايران اير

326

تهران

07:20

675

كويت

08:00

A 320

ایر عربیا

217

شارجه

11:00

218

شارجه

11:40

A 320

ايران اير

674

كويت

11:45

327

تهران

12:25

A 320

فلای دبی

267

دبي

12:15

268

دبي

13:15

B738

پنج شنبه

ايران اير

326

تهران

08:55

675

كويت

10:00

A 320

فلای دبی

267

دبي

12:15

268

دبي

13:15

B738

ایر عربیا

217

شارجه

14:30

218

شارجه

15:10

A 320

جمعه

ایر عربیا

217

شارجه

11:00

218

شارجه

11:40

A 320

کیش ایر

6011

دبی

15:40

6010

دبی

17:25

MD82