نمایش محتوا نمایش محتوا

 

برنامه پروازي هفتگي اداره کل فرودگاه آيت اله آيت الهي لارستان

ايام هفته

ايرلاين

شماره پرواز

ورود از

زمان ورود

شماره پرواز

خروج به

زمان خروج

نوع هواپيما

شنبه

فلای دبی

267

دبي

11:15

268

دبي

12:15

B738

ایر عربیا

217

شارجه

13:30

218

شارجه

14:10

A 320

يك شنبه

ایر عربیا

217

شارجه

13:30

218

شارجه

14:10

A 320

دوشنبه

ايران اير

326

تهران

08:50

685

دوحه

09:40

A 320

کیش ایر

6011

دبی

11:30

6010

دبی

12:30

MD82

ايران اير

684

دوحه

13:05

327

شیراز

13:55

A 320

کارون

2559

اهواز

17:10

2558

اهواز

18:00

F100

سه شنبه

ايران اير

326

تهران

07:45

675

كويت

08:35

A 320

ایر عربیا

217

شارجه

10:00

218

شارجه

10:40

A 320

فلای دبی

267

دبي

11:15

268

دبي

12:15

B738

ايران اير

674

كويت

12:40

327

تهران

13:30

A 320

پنج شنبه

ايران اير

326

تهران

08:55

675

كويت

09:45

A 320

فلای دبی

267

دبي

11:15

268

دبي

12:15

B738

ایر عربیا

217

شارجه

13:30

218

شارجه

14:10

A 320

جمعه

ایر عربیا

217

شارجه

10:00

218

شارجه

10:40

A 320

کیش ایر

6011

دبی

18:30

6010

دبی

19:30

MD82