نمایش محتوا نمایش محتوا

برنامه پروازي هفتگي اداره کل فرودگاه آيت اله آيت الهي لارستان

ايام هفته

ايرلاين

شماره پرواز

ورود از

زمان ورود

شماره پرواز

خروج به

زمان خروج

نوع هواپيما

شنبه

فلای دبی

267

دبي

11:50

268

دبي

12:50

B738

ایر عربیا

217

شارجه

14:30

218

شارجه

15:10

A 320

يك شنبه

ایر عربیا

217

شارجه

14:30

218

شارجه

15:10

A 320

دوشنبه

ايران اير

326

تهران

08:50

685

دوحه

10:00

A 321

کیش ایر

6011

دبی

12:30

6010

دبی

13:30

MD82

ايران اير

684

دوحه

13:20

327

تهران

14:10

A 321

کارون

2559

اهواز

17:10

2558

اهواز

18:00

F100

سه شنبه

ايران اير

326

تهران

08:55

675

كويت

09:40

A 320

ایر عربیا

217

شارجه

11:00

218

شارجه

11:40

A 320

فلای دبی

267

دبي

11:50

268

دبي

12:50

B738

ايران اير

674

كويت

13:35

327

تهران

14:30

A 320

چهار شنبه

کیش ایر

6074

مسقط

14:45

6075

مسقط

15:45

F100

پنج شنبه

فلای دبی

267

دبي

11:50

268

دبي

12:50

B738

ایر عربیا

217

شارجه

14:30

218

شارجه

15:10

A 320

جمعه

ايران اير

326

تهران

08:45

675

كويت

09:30

A 320

ایر عربیا

217

شارجه

11:00

218

شارجه

11:40

A 320

ايران اير

674

كويت

13:25

327

تهران

14:20

A 320

کیش ایر

6011

دبی

19:30

6010

دبی

20:30

MD82