نمایش محتوا نمایش محتوا

با سلام و التماس دعا

 

 

عن ابی بصیر عن احدها علیهما السلام قال اذا مات المؤمن دخل معه فی قبره سته صور فیهن صوره هی أحسنهن وجها و أبهاهن هیئه و أطیبهن ریحا و انظفهن صوره :

چون بنده مؤمن از دنیا برود ، شش صورت با او داخل قبر می شوند که یکی از دیگری زیباتر است . در میان آن ها یکی از همه سیمایش نیکوتر و قایفه و جمالش جمیل تر و بویش پاکیزه تر و صورتش نظیف تر است .

 

قال ( امام ) فیقف صوره عن یمینه و أخری عن یساره و أخری بین یدیه و أخری خلفه و أخری عند رجلیه و یقف التی هی أحسنهن فوق رأسه :

یکی از آن شش صورت در طرف راست و دیگری در طرف چپ و سومی در مقابل او ، چهارمی در پشت سر و پنجمی در نزد پای مؤمن قرار می گیرند و آن صورتی که از همه نیکوتر است در بالای سر او می ایستد و بر همه آن ها نظارت می کند .

 

فإن أتی عن یمینه منعته التی عن یمینه ثم کذلک إلی أن یؤتی من الجهات الست :

در این حال اگر مانعی از جانب راست میت پیش آید در صورتی که در طرف راست او قرار دارد مانع را از آن دفع می کند ، اگر آن مانع از طرف چپ پیش آید صورت طرف چپی او را دفع می کند و همین طور در هر یک از جهات ششگانه اگر مانعی برسد صورتی که در همان جهت است آن را دفع می نماید .

 

قال ( امام ) فتقول أحسنهن صوره من أنتم جزاکم الله عنی خیرا فتقول التی عن یمین العبد أنا الصلاه و تقول التی عن یساره أنا الزکاه و تقول التی بین یدیه أنا الصیام و تقول التی خلفه أنا الحج و العمره و تقول التی عند رجلیه أنا من وصلت من أخوانک :

صورتی که از همه نیکوتر و در بالای سر قرار گرفته است ، رو می کند به صورت های دیگر و می گوید : شما کیستید ؟ خداوند جزای خیر به شما دهد . صورتی که در طرف راست میت است در پاسخ می گوید : نماز هستم . آن که در طرف چپ است می گوید زکوه هستم . صورتی که در مقابل رو قرار دارد می گوید : روزه ام و صورتی که در پشت سر او واقع شده است می گوید : حج و عمره او می باشم و صورتی که در نزد پای اوست می گوید بر و احسان و نیکی هستم که از طرف او به برادرانش رسیده است .

 

ثم یقلن من أنت فأنت أحسننا وجها و أطیبنا ریحا و أبهانا هیئه فتقول أنا الولایه لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم :

بعد صورت ها به آن صورت نیکوتر می گویند : تو کیستی که قیافه ات از همه زیباترو بویت پاکیزه تر است ؟ در جواب می گوید : من ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم . ( آمده ام که اگر مشکلی برای این شخص پیش آید و شما نتوانید آن را حل کنید برای او حل کنم و از گرفتاری نجاتش دهم . )