نمایش محتوا نمایش محتوا

«  توصيه هاي بهداشتي پايگاه مراقبت مرزي فرودگاه بين المللي لارستان  »

 

 

الف ) اقدامات قبل از خروج از كشور :

 1. شركت كليه عوامل كاروان و زائرين در جلسه آموزشي پايگاه مراقبت بهداشت مرزي.
 2. انجام واكسيناسيون تمامي زائرين و عوامل محترم كاروان ها و دريافت كارت واكسن.
 3. به همراه داشتن وسايل شخصي ضروري از جمله داروهايي كه بطور روزانه توسط زائرين مصرف مي شود.

ب ) اقدامات در طول سفر :

 1. برگزاري كلاسهاي آموزشي و بازآموزشي توسط عوامل كاروان و رابطين بهداشتي.
 2. رعايت بهداشت فردي و جدي گرفتن بيمار توسط زائرين در طول سفر.

ج ) اقدامات در هنگام ورود به كشور و بعد از آن :

 1. رعايت بهداشت فردي در رابطه با مستقبلين و خانواده.
 2. مراجعه به پزشك مستقر در سالن ورودي فرودگاه در صورت داشتن علائم بيماري.
 3. مراجعه به مراكز بهداشتي درماني تا دو هفته بعد از ورود به كشور در صورت داشتن علائم بيماري.

توصيه مي گردد در طي اين مدت موارد احتياطي ذيل را رعايت نمائيد :

 1. پوشاندن دهان و بيني با دستمال ( ترجيحاً دستمال كاغذي ) در هنگام عطسه زدن و سرفه كردن.
 2. دفع بهداشتي دستمال هاي استفاده شده در ظروف زباله درب دار.
 3. استفاده از ماسك طبي در هنگام ابتلا به بيماري تنفسي حاد توسط فرد بيمار.
 4. شستشوي مكرر دستها با آب و صابون به دليل آلوده شدن دستها با ترشحات تنفسي آلوده.
 5. در هنگام بيماري از درآغوش گرفتن ، دست دادن و روبوسي كردن خودداري كنيد.
 6. رعايت حداقل يك متر فاصله از ديگران در هنگام ابتلا به بيماري تنفسي.
 7. استفاده شخصي از وسايل بهداشت فردي.