نمایش محتوا نمایش محتوا

 

پیشگیری

کمیته سلامت اداری ذیل کارگروه توسعه مدیریت اداره کل فرودگاه لارستان تشکیل و ابلاغ اعضا کمیته صادر گردید.

جلسه کمیته سلامت اداری در محل فرودگاه لارستان با حضور اعضاء کمیته و دعوت از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و گلوگاههای فساد (منظور مراحلی از فرایندهای دستگاه اجرایی است که وقوع فساد در آن محتمل باشد) شناسایی شد.

مصوبات کمیته توسط مدیر کل به واحدهای اجرایی ابلاغ و پس از انجام فرایندهای مربوط به هر مصوبه از طرف واحدهای مجری به اطلاع مدیر کل رسید.

 از اقدامات انجام شده توسط واحدهای مجری :

  1. افزایش نظارتهای تصویری با دوربینهای مداربسته (CCTV)
  2. افزایش نظارتهای فیزیکی
  3. استفاده از سامانه خرید تدارکات دولت الکترونیکی (ستادایران) جهت انجام معاملات دولتی
  4. قراردادها از طریق سامانه سازمان  برنامه  و بودجه به آدرس https://cdb.mporg.ir در دسترس سازمانهای نظارتی قرار میگیرد.
  5. کلیه اطلاع رسانی های فرودگاه از جمله میز خدمت الکترونیکی در پرتال فرودگاه به آدرس larestan.airport.ir موجود میباشد.

 

 

اثربخشی اقدامات اصلاحی سنجیده و طی گزارش شماره 6809مورخ 11/12/98 به همراه فرم اجرای فرایند و فلوچارت اجرای فرایند در اختیار کارگروه سلامت قرار گرفت.

 

 

نظارت

طی نامه رسمی به مدیر کل حوزه مدیر عامل و روابط عمومی و رسیدگی به شکایات موارد دریافت گزارشات و شکایات مردمی اطلاع داده شد.

اطلاع رسانی در مورد ثبت و رسیدگی به شکیات از طریق پرتال  larestan.airport.ir در بخش میز خدمت انجام شده است .

طبق برنامه زمانبندی شده ارسالی از ستاد شرکت فرودگاهها به شماره نامه 88497 برنامه بازرسی از فرودگاه ها در راستای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گردید.

رسیدگی به شکایات مردمی در چارچوب ماده 25 توسط پورتال فرودگاه به آدرس larestan.airport.ir در میز خدمت الکترونیکی موجود است .علاوه بر آن سامانه شهراه مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیز در پرتال لینک دارد. در پورتال فرودگاه به انتقادات و شکایات مردمی شماره پیگیری داده میشود و ظرف مدت کمتر از ده روز باید رسیدگی شود.

 

مقابله

با عنایت به عدم وجود تخلف شناسایی شده در سال 99 طی مکاتبه نامه معاون اجرایی به مدیر کل اطلاع رسانی گردید.