گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

News
2019-01-13

نخستين پرواز مستقيم تهران- لار- تهران برقرار شد

مديرکل فرودگاه لارستان از برقراري نخستين پرواز هفتگي تهران- لار- تهران توسط شرکت هواپيمايي کيش اير خبر داد
2019-01-05

افزايش پروازمسيرتهران – لار – تهران ازفرودگاه لارستان

با پيگيري هاي دکتر جعفرپور نماينده مردم لارستان ، خنج و گراش در مجلس شوراي اسلامي ومهندس صولتي مديرکل فرودگاه لارستان
2018-12-30

غربالگري سلامت کارکنان فرودگاه لارستان

غربالگري سلامت کارکنان فرودگاه لارستان باهماهنگي اينفرودگاه انجام شد.
2018-12-30

به مناسبت سالروز تشکيل سپاه حفاظت هواپيمايي صورت پذيرفت .

تقدير مهندس صولتي مديرکل فرودگاه لارستان ازفرماندهي وپرسنل سپاه حفاظت هواپيمايي فرودگاه لارستان