ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:45

ایران ایرIRA326

تهران

نشست

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۲۷ آذر ۱۳۹۷

بازديد سردارمهري ازفرودگاه لارستان

بازديد سردارمهري و سردار زاهديان ازقسمت هاي مختلف فرودگاه لارستان
۲۴ آذر ۱۳۹۷

حضور بزرگترين شرکت تخصصي “هندلينگ” کشور در فرودگاه لارستان

به منظور ارتقاء سطح ارايه خدمات بزرگترين شرکت تخصصي هندلينگ کشور وارد فرودگاه بين المللي آيت الله آيت اللهي(ره) لارستان شد
۲۱ آذر ۱۳۹۷

جايگاه ششم فرودگاه لارستان در کشور

فرودگاه بين المللي لارستان به لحاظ انجام پروازهاي بين المللي پس از فرودگاههاي امام خميني(ره) تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز در جايگاه ششم کشور قرار دارد
۲۱ آذر ۱۳۹۷

سيستم صدور رواديد بدون برچسپ در لارستان راه اندازي مي شود

مسئول نمايندگي وزارت امورخارجه در لارستان با ابراز اميدواري نسبت به فعال شدن سيستم صدور رواديد بدون برچسپ که درگذرنامه صادر مي شود