خبر خبر

بانوان شاغل فرودگاه لارستان درمسابقات دارت شركت كردند
در راستاي گراميداشت و اجراي برنامه هاي هفته عفاف و حجاب يكدوره مسابقه دارت ويژه بانوان شاغل در فرودگاه لارستان در اينفرودگاه برگزار شد

در راستاي  گراميداشت و اجراي برنامه هاي  هفته عفاف و حجاب  يكدوره مسابقه دارت ويژه بانوان شاغل در فرودگاه بين المللي آيت الله آيت الهلي لارستان در اينفرودگاه برگزار شد و در پايان اين مسابقات نيز با حضور مسئولين فرودگاهي از شركت كنندگان تقدير و به نفرات برتر هدايايي اهدا گرديد.

گفتني است شعار امسال هفته عفاف و حجاب :حيا ء ،عفاف،حجاب ،نداي فطرت ،وتعالي اجتماعي  مي باشد.

ياد آور مي شود  كه  سالروز واقعه مسجد گوهرشاد وحمله رژيم سفاك رضاخاني به معترضين كشف حجاب در 21 تير سال 1315 ،براي گراميداشت ياد وخاطره شهداي اين فاجعه و همه شهداي مسير عفاف و پاكدامني اين ايام  هفته عفاف و حجاب نامگذاري شده است .

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد