خبر خبر

رصد آخرين وضعيت فرودگاه بين المللي لارستان توسط نماينده مردم
نماينده مردم لارستان خنج و گراش در مجلس شوراي اسلامي از بخش هاي مختلف فرودگاه لارستان بازديد نمود.

  جمشيد جعفرپور نماينده مردم در معيت اعضاي دفتر نماينده، صولتي مديركل فرودگاه بين المللي لارستان و جمعي از مسئولين فردگاه  از قسمتهای مختلف فرودگاه لارستان به ویژه پروژه های زیرساختی و درحال اجرای تکمیل ترمینال ۲ ، بهسازی و توسعه اپرون فعلی و تاکسی وی اصلی فرودگاه و استریپ سازی حاشیه باند بازدید کرد،

دراین بازدید نماینده مردم از نزدیک سطح امکانات فرودگاه را در راستای ارتقا وارائه خدمات مطلوب به مسافرین و بهره برداری هرچه سریعتر از پروژه ها بویژه پروژه تکمیل ترمینال مسافری جدید را مورد بررسی قرارداد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد