خبر خبر

بازديد فرماندارويژه لارستان ازفرودگاه لارستان
بازديد فرماندارويژه لارستان ازقسمت هاي مختلف فرودگاه لارستان
بازدید فرماندارویژه لارستان ازقسمت های مختلف فرودگاه لارستان بویژه پروژه های بهسازی وتوسعه اپرون وتاکسی وی ، استریپ سازی حاشیه باند ، جاده دسترسی به سایت DVOR وتکمیل ترمینال جدید وهمچنین بررسی مسائل تملک اراضی اینفرودگاه
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد