خبر خبر

ارائه دو خدمت جديد در ترمينال مسافري فرودگاه بين المللي لارستان
در راستاي تکريم و رفاه حال مسافرين ، براي تسهيل درانجام امور مربوط به نوزادان اتاق مادر و کودک در ترمينال مسافري جديد فرودگاه لارستان تجهيز و راه اندازي شد

در راستای تکریم و رفاه حال مسافرین ، برای تسهیل درانجام امور مربوط به نوزادان اتاق مادر و کودک در ترمینال مسافری جدید فرودگاه لارستان تجهیز و راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی لارستان ،‌ همچنین جهت کاهش زمان ایستایی مسافرین ،‌ سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض نیز از یک دستگاه به ۲ دستگاه افزایش یافت . شایان ذکراست پارتیشن بندی غرفه‌های ترمینال نیز بمنظور استفاده وتهیه وسایل مورد نیاز مسافرین در حال اجرا و راه اندازی می باشد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد