خبر خبر

بازسازي ايستگاه‌هاي راداري در فرودگاه لار
رييس اداره مهندسي تجهيزات ارتباطي اداره کل ارتباطات و ناوبري هوايي از احداث تعدادي ايستگاه‌هاي فرستنده جديد و بازسازي برخي ايستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده در فرودگاه‌هاي شيراز، ساري، اصفهان، اروميه، مشهد، لار، کرمان و کرمانشاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، رضا يوسف زاده با اعلام اين خبر عنوان كرد: اصلی ترین، اساسی ترین و مهم ترین وظیفه اداره مهندسی تجهیزات ارتباطی تامین تجهیزات و بسترهای ارتباطی مورد نیاز در یک سیکل پروازی يعني از زمان روشن کردن هواپیما در فرودگاه مبدا تا زمان خاموش کردن آن در فرودگاه مقصد است. ارتباطات به دو دسته راديويي (زمین به هوا يا هوا به زمین) و مخابراتي (زمین به زمین) تقسيم مي شوند و هر دو نوع ارتباط به بستر و تجهیزات خاص خود نیاز دارند.

رييس اداره مهندسي تجهيزات ارتباطي اداره كل ارتباطات و ناوبري هوايي توضيح داد: اين اداره وظیفه دارد براي تامین هریک از دو نوع ارتباط متناسب با نیاز حوزه های بهره برداری و بر اساس استانداردهای ایکائو و آخرین فناوری های موجود دنیا مطالعه هاي لازم را انجام دهد و نسبت به تهیه تجهیزات مورد نیاز اقدام كند و واحدهاي مستقلي شامل مهندسی سوئیچینگ مرکز کنترل فضای کشور ACC-VCCS، مهندسی سامانه های کنترل کلامی پرواز در مسیرهای هوایی RCAG، مهندسی سامانه های کنترل کلامی پرواز در فضای فرودگاه ها Switching & Radios، مهندسی سامانه های ارتباطی هوانوردی در فرودگاهها Communication Workshop ومهندسی شبکه زیرساخت هوانوردی ATN را دربردارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد