خبر خبر

ورود يکدستگاه پوش بک به فرودگاه لارستان
در راستاي تکميل تجهيزات هندلينگ شرکت خدمات هوايي سامان بمنظور جابجايي هواپيما در مواقع نياز يکدستگاه پوش بک به فرودگاه لارستان اختصاص يافت .

در راستای تکمیل تجهیزات هندلینگ شرکت خدمات هوایی سامان بمنظور جابجایی هواپیما در مواقع نیاز یکدستگاه پوش بک به فرودگاه لارستان اختصاص یافت .

پوش بک (pushback) درهوانوردی ، عملیاتی فرودگاهی است که هواپیما به عقب هل داده شده و توسط نیروی خارجی از گیت فرودگاهی دور می شود . پوش بک توسط وسیله نقلیه ای کم ارتفاع و مخصوص که پوش بک تراکتور یا tug نامیده می شود انجام می گیرد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد