خبر خبر

اجراي ديوار بتني پيراموني فرودگاه لارستان
اجراي ديوار بتني پيراموني فرودگاه لارستان به طول 4/362 متر
اجرای دیوار بتنی پیرامونی فرودگاه لارستان به طول 4/362 متر با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد ( درحال اجرا )
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد