خبر خبر

به مناسب هفته لارستان صورت گرفت
استقبال فرودگاه بين المللي لارستان از مسافرين

✈پس از پرواز ؛ هم کامِ مسافران با مسقطیِ لاری شیرین شد و هم دیده شان با تماشای مستندِ چراغی در ساباط روشن

??فرودگاه بین المللی آیت اللهی لارستان در اقدامی جدید ، جالب توجه و البته غافلگیر کننده ؛ همزمان با هفته لارستان با حلوا مسقطی لاری به استقبال مسافران رفت.

??این فرودگاه در اقدامی دیگر و برای حمایت از عوامل مستند بومی چراغی در ساباط در تمامی نمایشگر های سالن انتظار فرودگاه ؛ این مستند را اکران کرد که با استقبال مسافران روبه رو شد.

??مستند چراغی در ساباط به کارگردانی حجت صفری جوان خوش ذوق لاری تهیه شده است و پس از اکران خصوصی،  برای نخستین بار در فرودگاه بین المللی آیت الهی لارستان  اکران عمومی شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد